Машинни гипсови мазилки и замазки

Механизираното полагане на мазилки и замазки е произодителен и качествен метод, който пести време и пари за тези основни СМР в строителството. Полагаме стандартни, водоплътни, пердашени подови замазки, като и гипсови и вароциментови мазили.

Основните марки, с които работим са - Knauf и Baumit

Към началото